Home

Stichting HARO

Help Arm Roemenië Ontwikkelen Contact

Al jaren......

Al jaren voor de val van het communistische regime in Roemenië is een groep gemeente-leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk Doetinchem aan de slag gegaan om in het straatarme Roemenië hulp te verlenen. Deze hulp was vooral gericht op ontwikkeling van de voedselvoorziening, sociale instellingen, dorps-voorzieningen, e.d. Sinds de toetreding tot de EU op 1-1-2007 is in het land veel geïnvesteerd in de economische ontwikkeling. Een deel van de bevolking heeft hiervan goed geprofiteerd, maar de hulp aan de zwakkeren in de samenleving bleef minimaal en volstrekt onvoldoende. Daarom is HARO zich sinds 2007 gaan richten op ondersteuning van diaconale projecten.

Bejaarden in Oradea

In de stad Oradea heeft het dominees-echtpaar Zoltan en Judit Vincze een project opgezet voor het verlenen van hulp aan noodlijdende bejaarden in hun omgeving. Ze doen dat met een team van vrijwilligers vanuit hun kerkelijke gemeente. De hulp bestaat uit het verstrekken van maaltijden, huishoudelijke verzorging, ziekenzorg, enz. Een vorm van Thuiszorg, aangepast aan de beperkte mogelijkheden aldaar, maar onmisbaar voor de groep bejaarden in het project. Daarnaast zijn er activiteiten om de sociale isolatie van deze bejaarden te verbeteren.

Dit alles vanuit een missie en inspiratie die het echtpaar Vincze en hun medewerkers halen uit het evangelie van Jezus Christus.

(Foto: kerkgebouw van hun gemeente)